Tag Management för Nordic Choice Hotels

Nordic Choice Hotels kommer under våren att lansera en helt ny sajt i bland annat Sverige och Norge. I projektet har man valt att samarbeta med Internet Intelligence för att ta fram specifikationer för all mätkod ska implementeras på sajterna.

Susanne Lindqvist är ansvarig för projektet på Choice Hotels:

“För att kunna utnyttja webbens alla möjligheter till analys och optimering, så är det många mättaggar som ska in på en sajt. Det blir snabbt ganska komplext och mätfrågan behöver fokuseras och prioriteras för att det inte ska riskera att bli fel någonstans. Vi valde därför att i god tid före lansering, avgränsa detta till ett separat projekt. Resultatet är att utvecklarna har fått tydliga underlag som visar vilka mätningar som ska in på sajten, var dom ska in och hur scripten ska anpassas efter våra specifika behov.”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


two × = 10

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>