Gå från gissningar till faktabaserade beslut

Ni har en strategi som talar om varför ni gör det ni gör, vad ni ska göra och hur ni ska uppnå det. Men har ni verkligen tillgång till den information som ska hjälpa er att förverkliga strategin? Ni har en mängd aktiviteter som pågår i företaget, men mäter ni hur dom bidrar till företagets mål?

Ett datadrivet företag fokuserar på det data som är relevant för verksamhetens strategi och mål. Resurser läggs på att kvalitetssäkra och tillgängliggöra detta data. Genom kvalificerade analyser förädlar man sitt data till beslutsstöd. Stor vikt läggs vid att detta beslutsstöd ska nå ut till rätt personer i rätt tid; inte enbart när det efterfrågas, utan proaktivt, när informationen är relevant. Det datadrivna företaget utvärderar tidigare beslut och låter uppföljningen utgöra underlag för kommande beslut.

Företagens data är en starkt underutnyttjand resurs. Frigör potentialen och skaffa er en betydande konkurrensfördel på er marknad.

Andreas Franson, andreas[@]internetintelligence.se, +46 733 56 41 51

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


9 − = seven

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>